Kategorier

Karla kategoriserer alle samtaler under ‘Karla Insight’ – hvilket giver jer dybdegående indsigt i brugeradfærd. Dette kan eksempelvis indebære kategorier som ‘indsigt til produktudvikling’.

Karla Insight

Karla Insights organiserer og kategoriserer alle samtaler effektivt. Systemet udvikler automatisk passende kategorier og trækker på tidligere anvendte for at sikre konsistens og sammenhæng i dialogerne.


Top Kategorier

Desuden udarbejder vi ‘Top kategorier’, som fremhæver de mest benyttede kategorier. Disse repræsenterer de samtaleemner, der optræder hyppigst inden for hver kategori. Dette er særligt anvendeligt for at få indsigt i, hvilke emner der dominerer samtalerne ved jeres medlemmer eller kunder. For eksempel kan en vinhandler opdage, at der ofte stilles spørgsmål om en bestemt vin, som ikke er tilgængelig på hjemmesiden. Denne indsigt fra ‘Karla Insights’ kan derfor have en berigende og forstærkende effekt indenfor produktudvikling og andre strategiske beslutninger.

Praktisk eksempel

For eksempel kan en vinhandler opdage, at der ofte stilles spørgsmål om en bestemt vin, som ikke er tilgængelig på hjemmesiden. Denne indsigt fra ‘Karla Insights’ kan derfor have en berigende og forstærkende effekt indenfor produktudvikling og andre strategiske beslutninger.