Insights: Realtids indsigt i hvad brugerne efterspørger

Resolution Rate

Med analysen løsningsrate får man en indikering af hvor stor procentdel af samtalerne der bliver løst korrekt igennem Karla. Denne analyse belyser om der er plads til forbedring, især med de sager, der blev videresendt til support eller havde manglende viden fra hjemmesiden.

insight

Top Categories

De mest hyppige samtalekategorier giver indsigt i, hvilke områder kunderne har været mest interesseret i. Det kan også afspejle virksomhedens kerneydelser og de mest almindelige udfordringer, som kunderne oplever. For eksempel kan en høj andel af specifikke produkt spørgsmål indikere, at der er behov for nye produkter eller forbedret information på virksomhedens hjemmeside.

insight

Ratings

Kundetilfredshedsrating er en essentiel indikator for, hvor godt Karla opfylder kundernes forventninger. En høj gennemsnitsrating tyder på, at kunderne generelt er tilfredse med servicen, men variationen i ratings kan pege på specifikke problemer i serviceoplevelsen, der bør belyses.

Conversations

Det samlede antal samtaler kan bruges til at vurdere kundernes engagement og de almindelige servicebelastninger. En stigende trend i samtaler kan indikere voksende kundeinteresse eller potentielle problemer, der kræver mere opmærksomhed fra supportteamet. Det kan også hjælpe med at forudsige ressourcestyring og bemanding.

Knowledge Gaps

Identificerede videnhuller er områder, hvor Karla gentagne gange har været ude af stand til at give tilfredsstillende svar. Disse huller peger på behovet for yderligere træning, opdatering af vidensbaser eller forbedringer i produktdokumentation. Ved at belyse disse huller kan virksomheden forbedre kundetilfredsheden og reducere antallet af eskalerede sager.

Popular Pages

Dette analysepunkt er vigtig for at forstå, hvor kunderne oftest søger hjælp eller information. Disse populære sider kan være en hjælp til områder, hvor virksomheden skal være ekstra skarp og omfattende.

Languages

Denne sektion viser de forskellige sprog, som kunderne bruger i deres henvendelser. Det kan hjælpe virksomheden med at forstå, hvilke sprog der er mest dominerende og om der er behov for flersproget support samt hjemmeside.

Sentiment

Sentiment-analysen viser kundernes følelsesmæssige respons baseret på interaktioner. Det kan være kategoriseret som positivt, neutralt eller negativt. En høj andel af positiv sentiment indikerer, at kunderne er tilfredse med den service, de modtager, mens en høj andel af negativ sentiment kan pege på problemområder, der kræver opmærksomhed og forbedring.