Flersproget

Karla eliminerer sprogbarrierer som en udfordring i kundeservice ved at forstå, læse og skrive på +50 sprog. Måden Karla gør dette er ved at sprog afkodes, oversættes til website-sprog (Engelsk), svar genereres (Engelsk) og til sidst oversættes svar til afkodet sprog.

Mangfoldigt udvalg af sprog

Karla har en imponerende evne til at beherske over 50 sprog. det væsentlige er, at Karla har kapaciteten til at forstå, læse og skrive på et mangfoldigt udvalg af sprog. Dette betyder, at uanset om dit website er på dansk, kan brugerne stadig stille spørgsmål på engelsk, ukrainsk, tysk eller ethvert andet sprog. Karlas flersprogede feature gør det muligt at engagere et bredere publikum og sikre effektiv kommunikation på tværs af sprogbarrierer.

Kommunikation uden sproggrænser

Karlas flersprogede funktion udvider rækkevidden til et bredere publikum og sikrer effektiv kommunikation på tværs af sproggrænser. Denne egenskab er særligt værdifuld, for eksempel for dem, der driver turistattraktioner, hvor størstedelen af kunderne er internationale besøgende, der muligvis ikke taler dansk.